شروع کار سامانه ارجاع نظارت و لزوم ثبت آماده به کاری اعضا محترم دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت

شروع کار سامانه ارجاع نظارت و لزوم ثبت آماده به کاری اعضا محترم دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت

تاریخ انتشار: 1400/1/14


شرح خبر:

با توجه به شروع کار سامانه ارجاع نظارت و لزوم ثبت آماده به کاری اعضا محترم دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت؛ امکان ثبت آماده به کاری و تکمیل فرم تعهدنامه اخذ ضریب عدم اشتغال از امروز 14-1-1400 در سامانه سینا فراهم شده است.

💢 آموزش نحوه تکمیل و ارسال فرم تعهد اخذ ضریب عدم اشتغال
https://www.aparat.com/v/fMzX6

💢 آموزش مراحل ثبت آماده به کاری ارجاع نظارت
https://www.aparat.com/v/X4vYA

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه