الزام رعایت کلیه ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان

الزام رعایت کلیه ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان

تاریخ انتشار: 1400/1/15


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه