اقدام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در خصوص تبصره هفت ماده ۱۰۰ و برخورد با تخلف ناظران

اقدام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در خصوص تبصره هفت ماده ۱۰۰ و برخورد با تخلف ناظران

تاریخ انتشار: 1400/1/15


شرح خبر:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه