تمدید پروانه های اشتغال به کار اعضا

تمدید پروانه های اشتغال به کار اعضا

تاریخ انتشار: 1400/1/28


شرح خبر:

نظر به استمرار شرایط شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و در اجرای دستورالعمل های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا پروانه های اشتغال به کار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازمهندسی، کاردانی و معماران تجربی که تاریخ پروانه ایشان از ابتدای سال 1399پایان یافته تا تاریخ 31-4-1400 تمدید گردیده است


همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور که مطابق با بخشنامه 182960-430  مورخ 14-12-98، تاریخ اعتبار پروانه اشتغال به کار ایشان در دوره زمانی 1-11-98 الی 29-12-98 منقضی شده است تا تاریخ 13-3-1400 نسبت به تمدید پروانه اشتغال به کار خود اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور پروانه این اشخاص از تاریخ 1-4-1400  فاقد اعتبار خواهد بود

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه