دومین وبینار بین المللی در موضوعات نقشه برداری و زلزله

دومین وبینار بین المللی در موضوعات نقشه برداری و زلزله

تاریخ انتشار: 1400/2/7


شرح خبر:

 برگزاری وبینار تخصصی

دومین وبینار بین المللی در موضوعات نقشه برداری و زلزله

7 اردیبهشت ماه ساعت 16 الی 18 (میهمان)
به آدرس:
https://meeting.ui.ac.ir/ch/cet

8 اردیبهشت ماه ساعت 14 الی 16 (میهمان)
به آدرس:
https://meeting.ui.ac.ir/ch/cet1

با توجه به اینکه براي شرکت کنندگان در وبینار، گواهی حضور صادر می گردد، شرکت کنندگانی که مایل به دریافت گواهی هستند می بایست تا قبل از برگزاري وبینار اطلاعات فردي و سازمانی خود را به دو زبان انگلیسی و فارسی از طریق پیامک به شماره موبایل زیر یا از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایند.

شماره موبایل: 09135956695
ایمیل:m.hejazi@eng.ui.ac.ir

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه