فراخوان دفتر نمایندگی بهارستان در رشته های نظارت مکانیک،معماری و برق

فراخوان دفتر نمایندگی بهارستان در رشته های نظارت مکانیک،معماری و برق

تاریخ انتشار: 1400/2/25


شرح خبر:

قابل توجه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ‎ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي بهارستان، به تعداد محدودي مهندس مکانیک دارای صلاحیت‏ نظارت جهت ارایه خدمات نظارت تأسیسات مکانیکی ساختمان‏های با متراژ 300 تا 500 مترمربع فاقد کاندید در سیستم سینا، واقع در حوزه‏ دفتر نمايندگي بهارستان، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 28-2-1400با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (سامانه سینا) ثبت نام فرمايند.
لازم به ذکر است تعرفه دفتر نمایندگی بهارستان 100% می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

قابل توجه مهندسان معمار دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ‎ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي بهارستان، به تعداد محدودي مهندس معمار دارای صلاحیت‏ نظارت جهت ارایه خدمات نظارت معماری ساختمان‏های با متراژ 300 تا 500 مترمربع فاقد کاندید در سیستم سینا، واقع در حوزه‏ دفتر نمايندگي بهارستان، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 28-2-1400با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (سامانه سینا) ثبت نام فرمايند.
لازم به ذکر است تعرفه دفتر نمایندگی بهارستان 100% می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

قابل توجه مهندسان برق دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه‎ ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي بهارستان، به تعداد محدودي مهندس برق دارای صلاحیت‏ نظارت جهت ارایه خدمات نظارت تأسیسات برقی ساختمان‏های با متراژ 300 تا 500 مترمربع فاقد کاندید در سیستم سینا، واقع در حوزه‏ دفتر نمايندگي بهارستان، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 28-2-1400با مراجعه به سايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (سامانه سینا) ثبت نام فرمايند.
لازم به ذکر است تعرفه دفتر نمایندگی بهارستان 100% می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه