فراخوان دفتر نمایندگی مبارکه قابل توجه مهندسان برق،معمار و مکانیک دارای صلاحیت نظارت کلیه پایه ها

فراخوان دفتر نمایندگی مبارکه قابل توجه مهندسان برق،معمار و مکانیک دارای صلاحیت نظارت کلیه پایه ها

تاریخ انتشار: 1400/2/27


شرح خبر:

قابل توجه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي مبارکه، به تعداد محدودي مهندس مکانیک دارای صلاحیت‏ نظارت (با اولويت شهرهای همجوار: زرین شهر، فولادشهر و بهارستان)، جهت نظارت ساختمان های کمتر از 600 مترمربع زیربنای فاقد کاندید در سیستم سینا، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 1-3-1400 با مراجعه به سامانه سینا (قسمت مدیریت نامه- ثبت نامه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه‏ دفتر نمايندگي 100% تعرفه اصفهان، كسر ظرفيت در مناطق شهری به صورت كامل و درمناطق روستایی تعرفه 80% و کسر ظرفیت متناسب با آن می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

قابل توجه مهندسان معمار دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي مبارکه، به تعداد محدودي مهندس معمار دارای صلاحیت‏ نظارت (با اولويت شهرهای همجوار: زرین شهر، فولادشهر و بهارستان)، جهت نظارت ساختمان های کمتر از 600 مترمربع زیربنای فاقد کاندید در سیستم سینا، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 1-3-1400 مراجعه به سامانه سینا (قسمت مدیریت نامه- ثبت نامه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه‏ دفتر نمايندگي 100% تعرفه اصفهان، كسر ظرفيت در مناطق شهری به صورت كامل و درمناطق روستایی تعرفه 80% و کسر ظرفیت متناسب با آن می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

قابل توجه مهندسان برق دارای صلاحیت نظارت
( کلیه پایه ها)

با توجه به اعلام نياز دفتر نمايندگي مبارکه، به تعداد محدودي مهندس برق دارای صلاحیت‏ نظارت (با اولويت شهرهای همجوار: زرین شهر، فولادشهر و بهارستان)، جهت نظارت ساختمان های کمتر از 600 مترمربع زیربنای فاقد کاندید در سیستم سینا، از كليه واجدين شرايط دعوت مي‏شود حداكثر تا تاريخ 1-3-1400 با مراجعه به سامانه سینا (قسمت مدیریت نامه- ثبت نامه) ثبت نام فرمايند.
لازم به توضيح است تعرفه‏ دفتر نمايندگي 100% تعرفه اصفهان، كسر ظرفيت در مناطق شهری به صورت كامل و درمناطق روستایی تعرفه 80% و کسر ظرفیت متناسب با آن می‏باشد، ضمناً حضور شخص مهندس جهت كسر از ظرفيت اشتغال و ارایه خدمات در منطقه الزامي است.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه