خروج پروژه های مربوط به سال ۹۸ از برش زمانی

خروج پروژه های مربوط به سال ۹۸ از برش زمانی

تاریخ انتشار: 1400/3/23


شرح خبر:

قابل توجه اعضا محترم سازمان

 بر اساس مصوبه هیات رئیسه محترم سازمان پروژه های مربوط به سال ۹۸ از برش زمانی خارج شده و افزایش امتیاز در کارتابل به همین دلیل میباشد‌.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 و اجرا فرابرد شبکه